PERSONVERNERKLÆRING FOR TAXI TRANSPORT TELEMARK AS

Vi er opptatt av tillit hos brukere av TT-kort tjenestene og er opptatt av å ivareta personvernet. Vi behandler personopplysninger for de enkelte fylker og eier ingen data om brukere av TT-kort tjenestene. Opplysninger vil ikke bli utgitt til noen tredjepart under noen omstendighet. Vi oppbevarer data om TT-kort brukere for fylkene Trøndelag, Vest-Agder og Møre og Romsdal.

 1. Innledning
  Denne personvernerklæringen gjelder for Taxi Transport Telemark AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Taxi Transport Telemark AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Taxi Transport Telemark AS grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

 2. Om personopplysninger og regelverket
  Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

 3. Hva slags opplysninger samler vi inn?
  For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.
  • Opplysninger du selv gir til oss
   Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til.
  • Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
   Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:
  • Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
   Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

 4. Det er bare ansatte i administrasjonen i TTT som har tillgang til opplysningene samt saksbehandlere i den enkelte kommune. Opplysninger om brukere vil ikke under noen omstendighet bli formidlet til tredjepartsbrukere.

 5. TT-kortbrukeren har når som helst mulighet til å etterspørre om hva som er samlet inn om dem, enten på nettsiden eller ved å ringe til TTT. Innformasjon om brukeren vil bli slettet om brukeren ikke lenger er med i ordningen

 6. Det er fylket, kommunene og TTT som har tillgang til data

 7. Hva brukes opplysningene til? Vi bruker personopplysninger til følgende formål:
  a) For å levere og forbedre tjenestene våre
  Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.
  b) For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring
  Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.
  c) For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering
  Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.
  d) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
  Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
  e) For å forhindre misbruk av tjenestene våre
  Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.
 8. Sletting av personopplysninger
  Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:
  • Lov om bokføring
  • Ordredata iht. angrerett
  • Ordredata iht. garantier.
  Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold via e-post, til: post@telemarktaxi.no
 9. Sikring av personopplysninger
  Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

 10. Endringer i personvernerklæringen
  Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.
 11. Rett til å klage
  Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.
 12. Kontaktinformasjon
  Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@telemarktaxi.no